• facebook
 • twitter
 • pinterest
 • in
 • flickr

İLK YARDIM

İlk Yardım Eğitimleri

Eğitim Tanımı

İlk Yardımcının Öncelikleri

"BİLMİYORSAN ASLA DOKUNMA"

 • Oturduğu ve çalıştığı yerleşim biriminin coğrafi özelliklerini, ulaşım olanaklarını, sağlık kuruluşlarının yerlerini, özelliklerini, uzaklıklarını öğrenmelidir.
 • Toplumsal ve bireysel sağlık sorunlarına duyarlıdır. Temel sağlık ve insan vücudu bilgisine sahiptir.
 • Birey olarak kendisini sağlıklı, zinde tutmaya çalışır. Dengeli beslenmeye gayret eder. Kendi vücudunun kapasitesini bilir, uygulayacağı ilkyardım tekniğini gereğinde buna göre seçer.
 • Çalıştığı işyerinin ilk yardım açısından özelliklerini, özellikle acil çıkışı, yangın hortumu vb. yerleri önceden bilir. Kurumundaki idareciye, şoföre, varsa sağlıkçıya, en çabuk nasıl ulaşacağını bilir. İşyerinde ve çevrede gerekebilecek telefon numaralarını yanında taşır.
 • Sakin, pratik, dengeli, olgun, yardımsever, girişken bir kişi olmalıdır.
 • Bir kaza anında, aldığı eğitim nedeniyle kendisi ve ortamdakilere yardımcı olabilecek bir kişi olduğunun bilinci ve güveni ile paniğe kapılmaz, düşünerek davranır.
 • Bir kahraman değil ilkyardımcı olduğunu bilir, kendisini asla tehlikeye atmaz.
 • Bilgisinin olmadığını düşündüğü durumlarda bir şey yapmaz, yardım çağırır.
 • Bir sağlıkçının yardıma gelmesiyle, ona bilgi verip onun yardımcısı durumuna geçer. Bilgi ve yetki sınırlarını bilir.
 • Üzerinde girişimde bulunacağı kişi ya da kişi yakınının onayını aldıktan sonra müdahalesini yapar. Gereğinde çevre dekileri de örgütleyerek çalışır.
 • Kullanacağı ses tonu ve kelimeleri iyi seçer. Sürtüşmeye meydan vermez.
 • İlkyardım bilgisi içinde yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler olduğunu bilir. Yararlı olmak kadar zarar vermemeye de çalışır.
 • Uygun ilkyardım uygulamasını doğru yere, yeterli sayı ve şiddette, yeterli süre uygular. Her uygulamadan sonra yaptığının doğru ve yeterli olduğunu kontrol eder. Eksik ya da yanlıştan dönmeyi bilir.
 • Kapsam ve Amaç

  Amaç

  Bu eğitimin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması için asgari eğitim planlamasının verilmesidir.

  Yasal Yönetmelik

  Yasal Yönetmelik

  İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı

  Madde 16-Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur."

  Eğitim Konuları

  1-Genel İlk Yardım Bilgileri

 • İlkyardım nedir?
 • Acil tedavi nedir?
 • İlkyardımcı kimdir?
 • İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
 • İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
 • İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
 • İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
 • İlkyardımcının ABC'si nedir?
 • 2-Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

 • İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
 • Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
 • Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
 • Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?
 • Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır?
 • Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
 • Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?
 • Konu ile ilgili rol-play
 • 3- Temel Yaşam Desteği

 • Solunum ve kalp durması nedir?
 • Temel Yaşam Desteği nedir?
 • Hava yolunu açmak için Baş -Çene pozisyonu nasıl verilir?
 • Hava yolu tıkanıklığı nedir?
 • Dış kalp masajı nasıl yapılır?
 • Yapay solunum nasıl yapılır?
 • Uygulamalı eğitim
 • Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
 • Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?
 • 4-Kanamalarda İlkyardım

 • İlkyardım nedir?
 • Acil tedavi nedir?
 • İlkyardımcı kimdir?
 • İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
 • İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
 • İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
 • İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
 • İlkyardımcının ABC'si nedir?
 • 5- Yaralanmalarda İlkyardım

 • Yara nedir? Kaç çeşit yara vardır?
 • Kaç çeşit yara vardır?
 • Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
 • Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Ciddi yaralanmalar nelerdir?
 • Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Ateşli silah yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
 • Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
 • Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Konu ile ilgili rol-play
 • 6- Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım

 • Yanık nedir?
 • Kaç çeşit yanık vardır?
 • Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
 • Yanıklar nasıl derecelendirilir?
 • Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
 • Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?
 • Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
 • Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Donma belirtileri nelerdir?
 • 7- Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım

 • Kırık nedir?
 • Kaç çeşit kırık vardır?
 • Kırık belirtileri nelerdir?
 • Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
 • Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Burkulma nedir?
 • Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Çıkık nedir?
 • Çıkık belirtileri nelerdir?
 • Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kırık çıkık ve buruklarda tespit nasıl olmalıdır?
 • Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Tespit yöntemleri nelerdir?
 • Konu ile ilgili rol-play
 • 8- Bilinç Bozukluklarında İlkyardım

 • Bilinç kaybı nedir?
 • Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir?
 • Havale nedir?
 • Havale nedenleri nelerdir?
 • Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
 • Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
 • Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sara krizi (Epilepsi) nedir?
 • Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kan şekeri düşüklüğü nedir?
 • Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?
 • Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
 • Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
 • Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Konu ile ilgili rol-play
 • 9- Zehirlenmelerde İlkyardım

 • Zehirlenme nedir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sindirim yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Konu ile ilgili rol-play
 • 10- Hayvan Isırmalarında İlkyardım

 • Hayvan ısırmaları neden önemlidir?
 • Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
 • Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • 11- Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım

 • Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Buruna Yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır
 • 12- Boğulmalarda İlkyardım

 • Boğulma nedir?
 • Boğulma nedenleri nelerdir?
 • Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
 • Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?
 • 13- Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

 • Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?
 • Acil taşıma teknikleri nelerdir?
 • Sürükleme yöntemleri nelerdir?
 • Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası) nasıl olmalıdır?
 • Eğitim Süresi, Yeterlilik ve Sertifikasyon

  Eğitim Standartları ve Süreleri

  Madde 18-İlkyardım eğitimleri " temel ilkyardım eğitimi", "standart ilkyardım eğitimi" olmak üzere iki kategoride verilir. 

  Eğitim süreleri; temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.

  Yeterlilik

  Madde 20 —Katılımcılar, eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularda eğitime katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar tarafından "Katılımcı Belgesi" düzenlenir. 
  Sınav soruları Müdürlükçe hazırlanır. Teorik ve uygulamalı sınavlar, Denetim Ekibi gözetiminde yapılır.

  Sertifika

  Madde 21 —İlkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi İl Sağlık Müdürlüğünce onaylanır.
  İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.

  Sınıf Düzeni

  Ücretler, Müeyyideler ve Denetim

  Eğitim Ücretleri

  Merkezlerin ilkyardım eğitim ücreti ile sınavlarda gözetmen olarak bulunacak Denetim Ekibine verilecek ücretlere ilişkin teklifler, İl Sağlık Müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, eğitim veren tüm kuruluşların birer temsilcisi ile İlkyardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdüründen oluşan komisyonca; fiyat indeksleri, yerel koşullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak tespit edilir.

  Tespit edilen ücretler, Bakanlıkça aynen ya da değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır.

  İstanbul İli İçin 1 Kişi Eğitim Ücreti 240 TL+KDV'dir. Güncelleme Eğitimi 120 TL+KDV'dir

  Eğitim Materyalleri

  Eğitim Materyalleri

  İlkyardımcı Kitabı, Eğitim CD'si, Değerlendirme Soruları, İlkyardım Soru Bankası, Sertifika, Kimlik

  Sınav Merkezleri (İstanbul)

  Sınav Merkezleri

  İstanbul Anadolu Yakası: Haydarpaşa Numune Hastanesi 112 Acil Binası (Yemekhane Katı, Seminer Salonu), Kadıköy 

  İstanbul Avrupa Yakası: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Prof.Dr. Mazhar Osman Seminer Salonu, Bakırköy
  SİNAN DERMAN
  ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EĞİTİM MÜH. DAN. TİC. LTD. ŞTİ.

  A: Eğitim mahallesi Poyraz sokak Söğütlüçeşme İş hanı 1/32 Kadıköy/İstanbul, Türkiye
  T: +90 216 369 05 25 (Pbx) | F: 0 (216) 450 69 01 | G: 0 (532) 175 30 60
  info@sinandermanosgb.com.tr
  © 2014 | Her hakkı mahfuzdur. Aksi belirtilmediği sürece tüm site içeriği telif hakları SİNANDERMAN OSGB’ye aittir.

  tasarım ve kodlama WEATRA

  200