• facebook
 • twitter
 • pinterest
 • in
 • flickr

Diğer Hizmetler

Patlamadan Korunma Dokümantasyonu

Amaç : Patlayıcı ortamın oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi. Patlayıcı ortam Oluştuğu taktirde gerekli önlemlerin alınması için gerekli tedbirlerin alınması.

6331 sayılı İş Sağlığı ve GüvenliğiKanunu ve Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerden KorunmasıHakkındaki Yönetmelik gereği;patlayıcı ortam oluşma ihtimali Olan Çalışma ortamının uygunluğunun,çalışan sağlığı ve verimliliğini etkileyen en büyük faktörlerden biridir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun “İşveren, iş sağlığı ve bulunan işyerlerinde, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla patlamadan korunma dökümanı hazırlanması zorunluğu vardır. Devletimiz son zamanlarda sık sık oluşan kazalardan ve yangınlardan dolayı bu dokümanın hazırlanmasına ve uygulamalarının sahada yapıldığını ÇSGB bağlı İş müfettişleri ile denetlemektedir.

Kurumumuz deneyimli ve profosyonel mühendisleri ile TS-EN 60079-10-1 standartlarına göre Tersaneler de, Kimya fabrikaların da VOC değerlerini ve gerekli Hava akım hızı, Ortam sıcaklıklarının ölçümlerini yaptıktan sonra tehlikeli kimyasalların bulunduğu bölümlerde patlayıcı gazların hesapları yapılır. Firma ile ilgili Zon bölgelerini gösteren gerekli çizimler yapılır. Alınmış ve alınması gerekli tedbirler belirtilir. TS-EN 60079-10-2 standartlarına görede toz ile ilgili patlamadan korunma dökümanı hazırlamaktayız.

 

Teknik Periyodik Kontrol

  Buhar Kazanı

  Buhar Kazanı

  Buhar kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda değişiklik, onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.
  - Buhar Kazanları
  - Kızgın Yağ Kazanları
  - Kızgın Su Kazanları 
  - Buhar Jeneratörleri 

  Kalorifer Kazanı

  Kalorifer Kazanı

  Kalorifer kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda değişiklik, onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır. 
  - Kalorifer Kazanları
  - Sıcak Su Kazanları

  Kompresör Hava Tankı

  Kompresör Hava Tankı

  Kompresörlerin ve hava tanklarının güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; montajdan sonra ve çalıştırılmadan önce kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.
  - Hava Tankları - Pistonlu Kompresörler - Vidalı Kompresörler

  Hidrofor

  Hidrofor

  Hidroforların kontrol ve deneyleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yaptırılmalıdır.
  - Hidrofor Tankları 
  - Membranlı (Diyaframlı) 
  - Membransız(Diyaframsız) 
  - Denge Tankları 
  - Genleşme Depoları 

  Otoklar ve Boyler

  Otoklar ve Boyler

  Otoklavların kontrol ve deneyleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yaptırılmalıdır.
  - Otoklavlar
  - Boyler

  Sanayi Dolum Tankları

  Sanayi Dolum Tankları

  Sanayi gazları dolum tanklarının kontrol ve deneyleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yaptırılmalıdır.
  - LPG Tankları 
  - Kimyasal Madde Tankları (azot, hidrojen tankı vb.) 
  - Sanayi Gaz Tankerleri 
  - Kara Tankerleri

  Vinç - Caraskal

  Vinç - Caraskal

  Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir.
  - Monoray Vinç
  - Köprülü Vinç
  - Kule Vinç
  - Portal Vinç
  - Pergel Vinç
  - Caraskal

  Asansör

  Asansör

  Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir.
  - İnsan Asansörleri
  - Yük Asansörleri
  - Servis Asansörleri

   

  Mobil Vinç

  Mobil Vinç

  İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının periyodik kontrolleri ve testleri yaptırılmalıdır.

   

  Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir.
  - Mobil Vinç - Hidrolik İnsan Sepetleri

  Forklift

  Forklift

  İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının periyodik kontrolleri ve testleri yaptırılmalıdır.

   

  Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir.
  - Transpaletler
  - İstif Makinaları
  - Forkliftler;

  • Elektrikli
  • LPG'li
  • Diesel

  Araç Kaldırma Lifti

  Araç Kaldırma Lifti

  Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir.
  - Araç Kaldırma Liftleri 
  - Hidrolik Krikolar
  - Hidrolik Platformlar

MESLEKİ EĞİTİM

MESLEK İÇİ EĞİTİM

EĞİTİM YERİ 
Eğitimler en az iğ kaybı ve en az maliyet ile tamamlanması için firma içindeki uygun salonlarda gerçekleştirilmektedir.

BELGELENDİRME 
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen esaslar ile Mayıs 2004 tarihli ve 2560 sayılı Teblişler Dergisinde yayımlanan örneğine uygun olarak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi verilmektedir.

EĞİTİM HAZIRLIK ÇALIŞMASI
Sinan Derman OSGB ve Eğitim Danışmanlık; firmaların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için firma personellerinin yaptıkları iş ve eğitim durumları dikkate alarak eğitim analizini oluşturmaktadır! Uzman eğitici kadrosu ile hazırlanan eğitim hazırlık çalışmasında kimlerin hangi eğitimleri ne kadar sürede alması gerektiği net olarak belirlenmektedir.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ !
Ağır ve tehlikeli işlerde çalığtırılacak işçilerin, aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:
a)3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
b)12/3/2013tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kurslarıveya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koğuluyla iş başı eğitim programları sonucu alınan belgeler,
c)Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücübelgesi,
ç)11/7/2002tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,
d)Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
e)Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluğları ile bünyelerinde kurulu iktisadi iğletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
f)Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve MillîEğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler, 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara MillîEğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

HİJYEN EĞİTİMİ

 
KAPSAM
Madde 2 
1) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:
a)Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
b)İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
c)Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme/pirsing yapılan yerler, masaj/güzellik salonları vb.
d)Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
e)Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.
2) Bu Yönetmelik,11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamaz.
 
TANIMLAR
Madde 4
 
1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlıklar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları,
b) Belge: Hijyen eğitimlerini alan kişilere Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca verilen kurs bitirme belgesini,
c) Eğitim: Halk sağlığının korunması amacıyla, her iş koluna uygun olarak verilecek hijyen eğitimini,
d) Genel Müdürlük: Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,
e) Hijyen: Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütününü, 
f) Komisyon: Eğitimleri planlamak üzere Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan komisyonu,
g) Perakende iş yerleri: Ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti, işyeri ve kurum yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkanlar, toptan satış yerleri, süpermarket dağıtım merkezleri dahil olmak üzere son tüketiciye satış ve dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, muameleye tabi tutulması veya depolanması ve benzeri hizmetlerin verildiği iş yerlerini ifade eder.
 
EĞİTİMLERİN VERİLİŞ ŞEKİLLERİ
Madde 6
1) Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkanlarıyla da verilebilir.
2) Genel Müdürlük, iş kollarının özelliğine göre komisyonca belirlenen eğitim içeriklerinin eğitim formatına uygun olarak ülke genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler sekiz saatten az olamaz.
3) Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca, katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir. Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilir.
4) Genel Müdürlük, eğitim ile ilgili yapacağı masrafları karşılamak üzere eğitime katılanlardan ücret talep edebilir. Kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir.
 
EĞİTİM KONULARI
 
Madde 8
 
1)Eğitimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının  nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını ihtiva edecek şekilde komisyonca belirlenir.
2)   Eğitimlerin içeriğinde, iş kolunun özelliğine göre hijyen ve temizlik ilkeleri ile komisyonca bilgi verilmesinde fayda görülen başka etkenler ve konular yer alır.
 

ASBEST SÖKÜMÜ

Asbest ya da amyant, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir mineral. Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle de bilinir.

Tarihçe

Bir doğal silikat minerali olan asbest maddesinin, ısıyı iletmemesi yani iyi bir izolasyon maddesi olması nedeniyle kullanımı çok eski çağlarda başlamıştır. Arkeolojik çalışmalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda asbest kullanımının 2500 yıl öncesine dayandığı bilinmektedir.

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından sonra ısıyı ve elektriği yalıtması, sürtünmeye ve asit gibi maddelere dayanıklı olması nedeniyle sihirli mineral olarak tanınmaya başlanmıştır. Fakat yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra insan sağlığına önemli zararlar veren kanserojen bir madde olduğunun tespit edilmesi ile asbest maddesi için öldürücü toz tanımlaması yapılmıştır.

Mineralin adı antik Yunancada "suya doymaz" anlamına gelen “asbestos” kelimesinden gelir.   Bazı Avrupa ülkeleri asbestos yerine Latince “lekesis” anlamındaki “Amiantos” kelimesini kullanırlar. Romalılar ölen insanların yakıldıktan sonra küllerini toplayabilmek için amiantos dedikleri lifsel maddeden yapılmış bir örtü içinde yakarlarmış. Bu şekilde, hem ölenin külü kolay toplanır ve hem de kullandıkları örtü yanmamış olarak kalırmış. Finlilerin 4.000 yıl önce ülkelerinde bulunan antofillit asbest karışımı killerden çanak, çömlek gibi kaplar yapmak için kullanırlarmış. Çinliler de 3.000 yıl önce uzun lifli beyaz asbestten giysileri ve tapınaklardaki kandillerin fitillerini de aynı malzemeden yaptığı tarih kitaplarına geçmiştir. Savaşlarda kalelerin savunulmasında düşman askerlerine atılan sıcak su ve yağlardan korunmak için asbestten yapılmış savaş giysileri kullanılmıştır. Asbest yüzyıllar boyu ve yaygın bir şekilde kullanıldığı halde, meydana getirdiği sağlık sorunları yirminci yüzyılın başında anlaşılmaya başlamıştır. Bunun sebebi, solunduktan sonra yaptığı hastalığın ortaya çıkması için 40 yılı aşan bir enkübasyon süresine gerek olması ve eski dönemlerde insanların şimdikinden çok kısa yaşamalarıdır.

 

ASBEST TÜRLERİ

Beyaz asbest

Beyaz asbest olarak bilinen krisotil, yılantaşından elde edilir. Birçok ülkede kullanımı tamamen yasaklanmıştır. ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde çok kısıtlı kullanımına izin verilir. Oldukça esnek olduğu için kumaş yapımında da kullanılabilir.

Kahverengi asbest

Kahverengi asbest olarak bilinen amosit daha çok Afrika'da çıkarılır.  Amosit de diğer asbest türleri gibi çok tehlikelidir.

Mavi asbest

Krosidolit başlıca Afrika ve Avustralya'da çıkarılır. Krosidolit en tehlikeli asbest türü olarak bilinir.

Beyaz, kahverengi ve mavi asbest dışında başka birçok asbest türü de doğada bol miktarda bulunmaktadır. Bu asbest türlerinin kayıt edilmesi ve sınıflandırılması çalışmaları halen devam etmektedir.

Asbest son derece kanserojen bir maddedir. Solunum ya da içme suyu yoluyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açar. Uzmanlar cilde nüfuz etmesinin de mümkün olduğunu düşünmektedirler. Asbestin neden olduğu hastalıkların bazıları, akciğer zarları arasında sıvı toplanması, kireçlenme, akciğer zarı kalınlaşması ve akciğer dokusunda bağ dokusu oluşumu gibi selim hastalıklardır. Ayrıca ciltte yaralara neden olabilir.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), her yıl dünyada kanser yapıcı maddeleri düzenli olarak özelliklerine göre gruplara ayırmaktadır. Ajansın kanserojen maddeler listesinde asbest maddesi, "kesin kanserojen" tanımlanması ile 1. grupta sınıflandırılmıştır.

Fransa'da asbeste bağlı hastalıklardan her yıl 4000 kişi ölmektedir ve sayı giderek artmaktadır. Uzmanlar Birleşik Krallık'ta 1960 ve 70'lerde asbeste maruz kalmış kişilerden 120.000'den fazlasının akciğer kanseri nedeniyle yakın gelecekte öleceğini öngörmektedirler. Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde 90'lı yılların başında asbest üretim ve kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Avrupa Birliği'de 2005 yılından itibaren AB'ye üye ülkelerde asbest üretimi ve kullanımını yasaklamıştır.

Asbeste bağlı oluşan hastalıklar

 • Asbestoz – İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilen asbestoz, asbest liflerini çözmeye çalışan vücut tarafından üretilen asidin akciğer zarında oluşturduğu yaralardır. Bu hastalığın kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.
 • Mezotelyoma – Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve karın zarı kanseri, yani mezotelyomadır. Batı ülkelerinde yılda her bir milyon kişinin 1-2'sinde saptanan mezotelyoma, ülkemizde yılda en az 500 kişide görülmektedir. Mezotelyomaya ait en sık rastlanan yakınmalar, ağrı ve ilerleyici nefes darlığıdır. Akciğer röntgeni ve tomografide tipik bulgular saptanabilirse de, kesin tanı için başvurulan standart yöntem akciğer zarı biyopsisidir. Mezotelyoma, erken dönemde tanınıp uygun cerrahi girişim uygulanamadığında, ilaç ya da ışın tedavisine iyi cevap vermeyen ve hastayı kısa zamanda ölüme götüren bir hastalıktır.
 • Kanser – Asbest, akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserlerine yol açmaktadır.
 • Akciğer zarı (pleura) kalınlaşması


Asbestin çevreye verdiği zararlar

Düşük oranlarda asbest soluduğumuz havada ve doğal kaynaklar da dahil olmak üzere içme suyunda bulunmaktadır. Araştırmalara göre genel olarak asbeste maruz kalanlarda (meslek dışında) akciğer zarında gram başına on bin ila yüz bin asbest parçacığı bulunmaktadır ki bu da her insanın akciğerlerinde milyonlarca parçacık bulunması demektir.

EPA, içme suyunda yoğunluk sınırı olarak uzun lifler için litre başına 7 milyon lif olarak alınmasını önermiştir.

Solunan havadaki asbest liflerinin boyu 3.0-20.0 µm ve kalınlığı 0.01 µm olduğu için çıplak gözle görülememektedir...

3.000' den fazla kullanım alanı olan asbestten, özellikle gemi, uçak, otomobil sanayiinde, makine konstrüksiyonlarında yağlayıcı madde ve sızdırmazlık elemanı olarak, inşaat sektöründe, ısı ve ses izolasyonunda yaygın olarak yararlanılmıştır.

-          Asbetin varlığının tespiti

-          Asbestin türünün belirlenmesi

-          Asbest söküm için Bakanlığa gerekli bildirimlerin yapılması

-          Söküm için gerekli olan çalışanların eğitiminin Asbest Söküm Uzmanımız tarafından verilmesi

-          Asbest sökümü için gerekli olan Karantina sağlanması

-          Söküm işlemleri sırasında ve sonrasında Asbest ölçümlerinin yapılması

-          Asbest temiz raporu hazırlanması

-          Uzman Çevre mühendilerimiz tarafından Tehlikeli atık kapsamındaki Asbestli ürünlerin mevzuata uygun poşetlenmesi ve yetkili kuruluşlara verilerek ortamdan uzaklaştırılması

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

SİNAN DERMAN
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EĞİTİM MÜH. DAN. TİC. LTD. ŞTİ.

A: Eğitim mahallesi Poyraz sokak Söğütlüçeşme İş hanı 1/32 Kadıköy/İstanbul, Türkiye
T: +90 216 369 05 25 (Pbx) | F: 0 (216) 450 69 01 | G: 0 (532) 175 30 60
info@sinandermanosgb.com.tr
© 2014 | Her hakkı mahfuzdur. Aksi belirtilmediği sürece tüm site içeriği telif hakları SİNANDERMAN OSGB’ye aittir.

tasarım ve kodlama WEATRA

200