• facebook
 • twitter
 • pinterest
 • in
 • flickr

Sağlık

İş Yeri Hekimi Hizmetleri

İş yeri hekimi işletmenin tehlike grubuna ve çalışan sayısına göre görev alır.

  Sağlık Gözetimi

  • Periyodik sağlık taramalarının yapılması ve takibinin yapılması.
  • İşyeri Hekimi işyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapar.
  • İşe giriş ve dönüş muayenelerini yapılması.

  Danışmanlık

  • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapar ve alınan kararların uygulanmasını izler.
  • İşyeri Hekimi iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapar ve risk değerlendirme çalışmalarına katılır.
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının meydana gelmesi halinde işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışır. Bu konular ile ilgili raporlar hazırlar.
  • İşyeri Hekimi yemekhane, koğuş, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunur.
  • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında iş güvenliği uzmanı ile birlikte tavsiyelerde bulunur
  • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunur.
  • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları halinde, işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit eder, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlar( Gürültü, toz, kimyasal buharları, aydınlatma, thermal konfor şartları vb ) , alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapar,
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının takibini yapar.
  • İşçilerin Sağlık ve çalışma ortamının gözetimine ait bilgilerin İşveren adına saklanmasını sağlar.
  • İşyeri Hekimi işin yürütülmesinde ergonomik, antropometrik ve psikososyal riskler açısından çalışanların yapısal , fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için çalışmalar yapar.

  Eğitim ve Bilgilendirme

  • Çalışanların sicil dosyalarının oluşturulmasına katkıda bulunur
  • İlkyardım, hijyen vb konularda bilgilendirme eğitimleri yapar.
  • İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim verir ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlar.
  • Laboratuar hizmetlerinin merkez birimle birlikte koordinasyonunu sağlar.

Mobil Sağlık Hizmetleri

Akciğer Grafisi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından açıklandığı üzere “Periyodik İşçi Sağlığı” taramalarda kullanılan akciğer filmlerinin büyüklüğü DÜNYA ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ(ILO) normlarına göre 35×35 cm veya daha büyük boyutlarda ve 1 veya 2. Teknik kalitede olması gerekmektedir.Akciğer grafileri 35×35 cm ebadında olup röntgen teknisyenimiz tarafından çekilip radyoloji uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

İş Yeri Hekiminin Ön Göreceği Ek laboratuar Tetkikleri

 • Kan sayımı (Hemogram)
 • Tam idrar tahlili (T.İ.T.)
 • İdrarda/kanda toluen, fenol, valin mandalik asit, hippurik asit… vs
 • Toksikolojik Tetkikler
 • İdrarda/Kanda Kurşun
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Gamma-GT
 • LDH
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Üre
 • Keratinin
 • Ürik Asit
 • Serolojik tetkikler
 • Anti HBs
 • HBsAg
 • Anti HCV
 • HIV 1+2 ve Diğer Hepatit Markerleri

Odyometri

Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek işitme kaybının değerlendirilmesi amacıyla işitme testi (odiometri) uygulanır. Mobil sağlık tarama aracımızda işitme testi, uygun ses izolasyonu yapılmış özel kabinde, yapılmaktadır.Testlerimiz odyometristlerimiz tarafından yapılmakta, Kulak Burun Boğaz Uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

Portör Muayenesi

Portör Muayenesi
Gıda işi ile uğraşanlar ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması yasal bir zorunluluktur.

Portör Taraması İçin Yapılacak Tetkikler

 • Akciğer grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
 • Gaita kültürü, (Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir)
 • Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir)
 • Boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)

 

Test Öncesinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 • 2 saat önce ağır yemek yenmemeli,
 • Testten önce 24 saat sigara içilmemeli
 • 4 saat süreyle alkol alınmamalı
 • 30 dk önce ağır egzersiz yapılmamalı
 • 4 saat öncesi kısa etkili, 12 saat öncesi uzun etkili bronkodilatör ilaçlar alınmamalıdır
 • Göğüs ve karın hareketlerini kısıtlayıcı giysiler giyilmemelidir

Sağlık Raporu

Çalışanlarınızın, İş Yeri Hekiminin Hazırlayacağı Sağlık Raporu İçin

 • Akciğer grafisi
 • Hemogram ( Tam kan Sayımı)
 • Kan grubu testi
 • SFT( Solunum fonksiyon testi)
 • Tam idar tahlili
 • Odiyometri işitme testi

Gece Çalışması Yapacaklar İçin

 • Göz doktoru tarafından görme testi yapılır. (iş yeri hekimi tarafından gece çalışabilir raporu verilir 2 yıl geçerlidir)

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Solunum Fonksiyon Testi kişilerin uygun şartlarda solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir. İş yerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalınması sonucu solunum yolları ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır. Solunum Fonksiyon testi, Göğüs ve Astım Hastalıkları Uzmanımız tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır.

SİNAN DERMAN
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EĞİTİM MÜH. DAN. TİC. LTD. ŞTİ.

A: Eğitim mahallesi Poyraz sokak Söğütlüçeşme İş hanı 1/32 Kadıköy/İstanbul, Türkiye
T: +90 216 369 05 25 (Pbx) | F: 0 (216) 450 69 01 | G: 0 (532) 175 30 60
info@sinandermanosgb.com.tr
© 2014 | Her hakkı mahfuzdur. Aksi belirtilmediği sürece tüm site içeriği telif hakları SİNANDERMAN OSGB’ye aittir.

tasarım ve kodlama WEATRA

200